استرس، سایت رسمی شخصی دکتر حمیدرضا صنعتی

کنترل استرس
استرس سبب افزایش دایمی فشارخون نمی‌شود. زمانیکه شما ناراحت باشید فشارخونتان بالاتر می‌رود.

بدن همواره به استرس به صورت فرار یا مبارزه پاسخ می‌دهد، یعنی اینکه خود را برای مبارزه یا فرار آماده می‌سازد. افزایش موقت فشارخون و تعدادضربان‌قلب جزیی از پاسخ فیزیولوژیک می‌باشد و در برخی از افراد نسبت به سایرین شدیدتر است. گرچه سنجش میزان استرس دشوار می‌باشد ولی تحقیقات، یافته‌های عمومی زیر را نشان می‌دهند:
• در برخی افراد، فشارخون در پاسخ به شرایط استرس‌زا افزایش می‌یابد و این افراد در معرض خطربیشتری برای ابتلا به فشارخون بالا هستند.
• برخی افراد به شکلی ناسالم به استرس پاسخ می‌دهند، برای مثال پرخوری بیش از حد، استعمال سیگار یا نوشیدن الکل که این موارد ممکن است در ایجاد فشارخون بالا دخیل باشند.
ممکن است شما قادر به تغییر پاسخ ناخودآگاه بدن خود به استرس نباشید و همچنین ممکن است نتوانید همیشه از شرایط استرس‌زا اجتناب کنید، اما می‌توانید روش‌های کسب آرامش را بیاموزید و فعالیت‌هایی نظیر ورزش را انجام دهید تا به شما در اصلاح خطرهای مرتبط با استرس کمک کنند. همچنین می‌توانید با پزشک در مورد میزان استرس که یکی از عوامل دخیل در فشارخون بالا می‌باشد، صحبت کنید.