فشار خون بالا دکتر قلب تأثیر بهترین تغذیه خوب در بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص و متخصص قلب و عروق تهران، خدمات مطب دکتر حمیدرضا صنعتی

رعایت نکات زیر قبل از اندازه‌گیری فشار خون، باعث می‌شوند که فشار خون شما به‌صورت درست اندازه‌گیری شود:

?اندازه‌گیری فشار خون در صبح که زمان مناسبی هم هست، باید حتما قبل از میل کردن صبحانه و مصرف داروها باشد. اما بلافاصله بعد از بیدارشدن هم نباید فشار خون را اندازه‌گرفت.

?بعد از ورزش نیز، زمان مناسبی برای اندازه‌گیری فشار خون نیست.

?سی دقیقه قبل از اندازه‌گیری فشار خون، نباید غذا، قهوه و سیگار مصرف‌کرد.

?چنانچه نیاز هست، ابتدا باید به دستشویی رفت و بعد فشار خون را اندازه‌گرفت. مثانه پر باعث افزایش فشار خون می‌شود.

?قبل از اندازه‌گیری فشار خون باید پنج دقیقه با آرامش نشست.

?صندلی مناسب برای انداره‌گیری فشار خون، باید طوری باشد که تکیه‌گاه داشته‌باشد و ترجیحا پاها به زمین برسد. همچنین پاها را نباید روی هم انداخت و باید در وضعیت آرام، نشسته و به چیزهای استرس آور نیز فکرنکرد.

?در حین اندازه‌گیری فشار خون، نباید صحبت‌کرد.

?برای انداره‌گیری فشار خون، بازو را باید در سطح قلب نگه داشت و حتما باید روی میز یا دسته صندلی گذاشته و آن را روی هوا نگه‌نداشت. برای اینکه سطح بازو تقریبا هم‌سطح قلب باشد، مثلا می توان زیر آن یک بالش قرار داد.

?کاف فشار سنج را روی لباس نباید بست. و همچنین نباید آستین لباس را بالا زد. چرا که فشار آوردن آستین بالازده به بازو، باعث انداره‌گیری اشتباه فشار خون می شود. پس بهتر است دستی که از آن قرار است فشار خون اندازه‌گیری شود، از لباس درآورده شده و آزاد باشد.

?بهتر است فشار خون هر بار دو دفعه اندازه‌گیری شود تا از درست بودن آن اطمینان حاصل‌شود. بین دو بار باید یک تا سه دقیقه فاصله انداخته‌شود.

?چنانچه برای کنترل فشار خون، در منزل قرار است فشار خون را انداره‌گیری‌کنید، بهتر است دو بار در روز این کار انجام شود که زمان مناسب یک بار صبح و یک بار هم شب با رعایت نکات بالا است.

?همچنین ضروری است که یک بار پیش پزشک، با دستگاه خود فشار خون خود را اندازه‌گیری‌کنید تا هم درستی اندازه‌گیری دستگاهتان بر اساس دستگاه پزشک و اندازه‌گیری او بررسی شود و هم روش انداره گیری شما، توسط پزشک نظارت شده و اشکالات آن اصلاح شود.