خدمات و اقداماتی که در مطب دکتر حمیدرضا صنعتی انجام می‌گیرند:

بیماری‌های مرتبط

 • گرفتگی عروق کرونر
 • سکته‌های قلبی
 • پرفشاری خون
 • بیماری‌های دریچه‌ای قلب (تنگی دریچه‌ میترال و آئورت، نارسایی دریچه‌ی میترال)
 • بیماری‌های آئورت و عروق محیطی
 • بیماری‌های مادرزادی قلب
 • نارسایی قلبی، و سایر بیماریها
بیماری های قلبی - عروقی در سایت دکتر حمید رضا صنعتی فوق تخصص قلب

اقدامات تشخیصی-درمانی مرتبط

 • آنژیوگرافی عروق کرونر
 • آنژیوپلاستی عروق کرونر (بالون آنژیوپلاستی و استنت‌گذاری)
 • آنژیوپلاستی عروق محیطی
 • باز کردن دریچه‌ی میترال با بالون
 • تعویض دریچه‌ی آئورت از راه پوست
 • بستن گوشک دهلیز چپ
 • ترمیم نقص‌های مادرزادی قلب
بهترین راه پیشگیری از بیماری‌های قلبی، دکتر قلب، دکتر حمید رضا صنعتی، متخصص و فوق تخصص قلب و عروق تهران، آنژیوپلاستی