علائم بالینی، تشخیص و درمان نارسایی قلبی

تعریف نارسایی قلبی نارسایی قلبی، عبارت از ناتوانی قلب در حفظ برون‌ده کافی برای تامین نیازهای متابولیکی بدن می‌باشد. شیوع […]